ทุเรียนใบเหลือง แก้ไขอย่างไรครับ

ทุเรียนใบเหลือง แก้ไขอย่างไรครับ

4 Likes

มีภาพประกอบไหมครับ ช่วยถ่ายให้เห็นว่าใบเหลืองที่ส่วนไหน ทั้งทรงพุ่ม หรือ ใบอ่อน หรือใบแก่ครับ

2 Likes

ได้ครับ

1 Like

แบบนี้อะครับ

น่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของ กลุ่ม โรคใบจุด ในทุเรียน มักจะเข้าทำลายในระยะที่ใบอ่อนขยายใบเต็มที่ เกิดอาการจุดเหลืองเล็กๆทั่วทั้งใบ เมื่อพัฒนาต่อไปจะสามารถจำแนกโรคได้แน่นอนว่า เป็น เชื้อราที่เจอบ่อยๆ อย่างเช่น แอนแทรคโนส ( เชื้อ Colletotrichum)หรือ ใบจุดขอบใบไหม้( เชื้อ Phomopsis) หรือเชื้ออื่นๆที่เจอไม่บ่อยนัก
แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มของใบจุดทั้งกลุ่ม แนวทางในการดูแลรักษา จะเหมือนกัน

๑.เมื่อพบการระบาดของโรค ควรตัดแต่งส่วนที่ป็นโรคออก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๒. กำจัดเศษซากพืช ที่ตัดแต่งกิ่งออกจากแปลงปลูกให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นแหล่งสะสมโรคและแหล่งแพร่กระจายโรค ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอากาศแล้งจัดๆ เศษซากพืชที่เป็นโรคเหล่านี้จะเป็นแหล่ง พักตัวของเชื้อสาเหตุโรคต่างๆ
๓. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ สลับด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เปินต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ