แนะนำการทำสายน้ำหยุดร่องแตงให้หน่อยไม่เป็นเลย

แนะนำการทำสายน้ำหยุดร่องแตงให้หน่อยไม่เป็นเลย

1 Like

เรื่องการติดตั้งระบบการให้น้ำเป็นเทคนิคเฉพาะนะครับ ขอให้ท่านติดต่อไปทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรม ชัยนาท 056476596 ร้อยเอ็ด043569115