ขอเทคนิคปลูกกะเพราแดงค่ะ เริ่มจากศูนย์เลยตอนนี้ ^^

ขอเทคนิคปลูกกะเพราแดงค่ะ เริ่มจากศูนย์เลยตอนนี้ ^^

1 Like

กรณีปลูกมากเป็นการค้า
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 1.20 เมตร
7.กำหนดระยะ ขนาด30X30เซนติเมตร ได้ 3 แถว เว้นขอบแปลงข้างละ 15 เซนติเมตร
8.เพาะเมล็ดกะเพาใบกะบะเพาะ เมื่อต้นกล้ามีใจริง 4ใบ ค่อยทำการย้ายปลูก
9.หลังย้ายกล้าแล้ว 15 วันเริ่มใหปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 -100 กรัมต่อต้น
10.ให้น้ำสม่ำเสมอ ขาดต้นจะแกร็น
กรณีปลูกเป็นสวนครัว หาเมล็ดมาหว่าน กะเพาจะขึ้นกันมากมาย เก้บกันไม่ไหว การให้ปุ๋ยแบบหว่าน รดน้ำ