ส้มโอใบแห้งจากปลายใบเข้าหาก้านใบเป็นโรคอะไร

ส้มโอใบแห้งจากปลายใบเข้าหาก้านใบเป็นโรคอะไร

ขอดูรูปอาการแห้งของใบ และ บริเวณกิ่งที่ใบแห้งว่ามีเส้นใยของเชื้อราหรือไม่