ฝรั่งมีสีใบเช่นนี้เกิดจากอะไรได้บ้าง และต้องแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ฝรั่งมีสีใบเช่นนี้เกิดจากอะไรได้บ้าง และต้องแก้ไขอย่างไรครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

3 Likes

ลองขุดบริเวณปลายดูว่า ระบบรากมีอาการเป็นปม เนื่องจากไส้เดือนฝอยหรือไม่

1 Like

ขอบคุณมากครับ
สามารถแก้ไขเรื่องไส้เดือนฝอยอย่างไรได้บ้างครับ

ขอบคุณมากครับ
สามารถแก้ไขเรื่องไส้เดือนฝอยอย่างไรได้บ้างครับ

ที่รากอาการหรือไม่ ขอดูรูปด้วย ต้องแน่ในในสาเหตุ ก่อนการแก้ปัญหาค่ะ โดยเฉพาะเกี่ยวกับศัตรูพืชในดิน