ตอนปลูกทุเรียนไม่ได้ตัดรากขดจะมีปัญหาไหมครับ

ตอนปลูกทุเรียนไม่ได้ตัดรากขดจะมีปัญหาไหมครับ

1 Like

ในระยะยาว รากจะขดรัดกันแน่นเป็นเกลียวเหมือนงู ทำให้ท่อน้ำท่ออาหาร ถูกบีบการดูดน้ำ และส่งอาหารไม่สะดวก ทุเรียนยืนหงอยไม่โตใบเล็กครับ และอาจตาย
แก้โดยการเสริมรากเมื่อทุเรียนมีอายุ 1ปีแล้ว