ทุเรียนปลูก 1 สัปดาห์โรยไตร์โคเดอร์มา กันเชื้อรา ได้ไหมคะ

ทุเรียนปลูก 1 สัปดาห์
โรยไตร์โคเดอร์มา กันเชื้อรา ได้ไหมคะ

5 Likes

ได้ค่ะ

4 Likes

ราดได้เลยครับ ราดอย่างสม่ำเสมอช่วยลดรากเน่าโค่นเน่าได้ดีเลย

1 Like

ราดเยอะก็ไม่มีผลเสียกับทุเรียน ราดได้เรื่อยๆเลย

1 Like