วิธีปลูกและดูแลฟักทองครับ

วิธีปลูกและดูแลฟักทองครับ

1 Like

กรณีปลูกมากเป็นการค้า
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 3.00 เมตร
7.กำหนดระยะ ขนาด3X3 เมตร
8.หยอดเมล็ดลงในหลุม 3เมล็ด คุมด้วยฟางข้าวบางๆ
9.หลังกล้าอายุ 14วันเริ่มใหปุ๋ย46-0-0 อัตรา 30-50กิโลกรัมต่อไร่
ระยะออกดอก15-15-15 อัตรา 30-50กิโลกรัม/ไร่ ระยะติดผล13-13-21อัตรา 30-50กิโลกรัม/ไร่
10.ให้น้ำสม่ำเสมอ ขาดต้นจะแกร็น
11.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช
12ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ โรคเน่าคอดิน

2 Likes