ใส่ปุ๋ยเยอะไปแก้ยังไง

ใส่ปุ๋ยเยอะไปแก้ยังไง

1 Like

ถ้าการระบายน้ำดี คงต้องรดน้ำบ่อยๆเพื่อชะล้างเอาปุ๋ยออกไปครับ

รดน้ำคับ ใส่ปุ๋ยมากทุเรียนอิ่มเกินใบเหลืองได้คับ

ถ้าใส่ไปแล้วคงแก้ยากคะ แนะนำให้ใส่น้อยแต่ใส่บ่อยๆดีกว่า ถ้าขาดก็เติมทีหลังได้

รดน้ำครับ ช่วยได้ครับ