ขออนุญาตครับส้มรสหวานไม่จัดออกรสจืดๆแก้ยังไงจะให้หวานจัดครับขอบคุณครับ

ขออนุญาตครับส้มรสหวานไม่จัดออกรสจืดๆแก้ยังไงจะให้หวานจัดครับขอบคุณครับ

1 Like

พันธุ์อะไรคะ

ให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17-2Mg ช่วง1-2เดือนก่อนเก็บเกี่ยว แล้วให้ปุ๋ยทางใบหรือราดทางดินเสริม 0-0-60 หวานแน่นอน
ปัญหาส้มในฤดูฝนรสหวานน้อย ไม่หวานจัด

2 Likes

เห็นด้วยครับอาจารย์มนู
ปัญหาหาหลักของส้มเก็บเกี่ยวหน้าฝนคือเรื่องรสชาติ ความหวาน
การแก้ปัญหาต้องเน้นตัวโพแทสเซียมให้มากขึ้นกว่าฤดูกาลปกติครั