มีวิธีทำมะกรุดให้มีลูกมั้ยครับ ของผมออกแต่ใบครับ

มีวิธีทำมะกรุดให้มีลูกมั้ยครับ ของผมออกแต่ใบครับ.

2 Likes

1.ต้องคำนึงถึงแสงที่ต้นมะกรูดได้รับ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน
2.ต้นต้องมีความสมบูรณ์ เคยได้รับปุ๋ยคอกบ้างเปล่าและมีการให้ปุ๋ยเคมี 16-16-16 หรือ 15-15-15 มาก่อน
3.ก่อนถึงช่วงออกดอก ก่อนหมดฝน ต้องใส่ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24 เพื่อเตรียมการให้มะกรูดออกอก
4.ปลายฝนเข้าสู่ฤดูแล้งงดการให้น้ำจนใบเหลืองสลด แล้จึงค่อยให้น้ำ เต็มที่ มะกรูดก็จะออกดอก

3 Likes