อยากปลูกอินทผลัมสัก10 ต้นแต่หาแหล่งขายต้นอินทผาลัม อยู่ ระหว่างต้นเพาะเนื้อเยื่อ ต้นเพาะจากเมล็ด ต่างกันยังไงคะ

อยากปลูกอินทผลัมสัก10 ต้นแต่หาแหล่งขายต้นอินทผาลัม
อยู่ ระหว่างต้นเพาะเนื้อเยื่อ
ต้นเพาะจากเมล็ด ต่างกันยังไงคะ

4 Likes

การปลูกอิทผลัมในประเทศไทยเท่าที่ติดตามและศึกษามาพบว่า ที่มีความเป็นไปได้ในขณะนี้ อินทผลัมจะเป็นพันธ์ุใช้รับประทานสด ได้แก่พันธ์ุ บาฮีผลสุก ผิวสีเหลืองเนื้อแข็งกรอบหวานปนฝาดเล็กน้อย ส่วนอีกพันธ์ุคือ เน็คเลทนัวร์ ผลสุกผิวสีแดงอมน้ำตาล
การปลูกจากต้นที่เพาะเนื่อเยื่อจะได้ตัวเมีย มีลักษณะตรงตามพันธ์ุทุกประการ แต่ต้องหาเกสรตัวผู้มาช่วยผสม จึงจะติดผลได้ ส่วนต้นที่เพาะเมล็ดมีลักษณะแปรปรวน มากไม่เหมือน อาจเหมือนต้นแม่ 25% และเมื่อปลูกแล้วยังต้องเจอปัญหาต้นตัวผู้อีกจำนวนหนึ่ง ต้นเลี้ยงเนื้อเยื่อมั่นใจที่สุด แต่แพง
ส่วนต้นพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลองติดต่อ 0818701981หรือ 0812627099
1.รูปพันธ์ุสีเหลือง บาฮี


2.พันธ์ุสีแดง เน็คเลทนัวร์
3.อินทผลัมของโอมานสีแดง-เหลือง

3 Likes

เพาะเนื้อเยื่อตรงพันธุ์มากกว่าครับ ขั้นตอนยากกว่าด้วย ราคาเลยแพง

2 Likes

เพาะเมล็ดไม่รู้เพศนะ

1 Like

ปลูกขายหรือครับ