ปลูกข้าวใช้ปุ๋ยอะไรให้ได้รวงเยอะ ข้าวหนัก

ปลูกข้าวใช้ปุ๋ยอะไรให้ได้รวงเยอะ ข้าวหนัก

5 Likes

ปลูกในดินอะไรครับ พันธุ์ไหน

ใส่ไนโตรเจนเพิ่มอีกซักรอบก่อนตั้งท้อง

ลองฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมทางใบครับ

หลักการทำอย่างให้ข้าวแตกกอมากๆใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เช่น 46-0-0ผสมกับ 16-20-0 หลังหว่าน 20-25 วันหรือ 7-10 วันเพือให้ข้าวแตกกอมากๆ ก็จะได้ รวงมาก ๆ หลังก็ให้ปุ๋ย 16-20-0 ต่อเดพื่อข้าวตั้งท้อง และเจริญเป็นเมล็ดข้าว

ฟอสฟอรัสพ่นทางใบลองดู

1 Like

รอบแรกผมใส่ปุ๋ย 16-20-0 รอบสองใส่ยูเรีย