เราจะสร้างเกษตรที่ถูกต้อง และไม่เป็นอันตรายใด้อย่างใร

เราจะสร้างเกษตรที่ถูกต้อง
และไม่เป็นอันตรายใด้อย่างใร

2 Likes

ถ้าดีต่อสิ่งแวดล้อมลองเกษตรอินทรีย์มั้ย
ถ้าปลอดภัยต่อเกษตรกรเอง เราควรปฎิบัติตามคำแนะนำข้างฉลากต่างๆ

1 Like

เห็นด้วยตามความเห็นบนครับ เลือกใช้การจัดการแบบผสมผสาน ใช้สารชีวภาพบ้าง ใช้ยาเท่าที่จำเป็นและทำตามคำแนะนำบนฉลาก

1 Like

เลือกปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรของโรคและแมลงก็ช่วยได้นะคะ

จริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมก็สำคัญ เวลาพูดว่าไม่อันตรายต้องรวมทั้งสุขภาพคนทำ คนกิน และสิ่งแวดล้อม ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วย