การปลูกพริก

การปลูกพริก

1 Like

อ.มนูเคยแนะนำไว้ ลองดูครับ

การเตรียมพื้นที่
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อทำการปรับสภาพดิน ด้วยปูนตามค่าการวิเคราะห์
2.ไถหรือพรวนดิน ทำแปลงปลูกเป็นเนินหลังเต่า เพื่อให้ดินระบายนน้ำดี รากพริกสามารถชอนไชไปหาอาหารสะดวก และแลกเปลี่ยนประจุกับอากาศ อีกลดปํญหาโรคโคนเน่า เหี่ยว
3.หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 และใกล้ออกดอกใส่ปุ๋ย 8-24-24 พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้พริกเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดก
4.ปัจจัยสำคัญก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ ทำให้ใบพริกหงิกงอ ใบเล็ก หนอนเจาะต้นฯ ถ้าพริกไม่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลาย พริกก็เจริญเติบโตดี งามให้ฝักดก

เอาตามที่คุณ วิวัฒน์ ช่วยแสดงความคิดเห็นไว้ นะครับ ขอบครับคุณวิวัฒน์