ทุเรียนแตกใบอ่อนอยู่ดอกสามารถออกได้หรือเปล่าคับ

ทุเรียนแตกใบอ่อนอยู่ดอกสามารถออกได้หรือเปล่าคับ

การแตกใบอ่อน ดึงอาหารไปใช้ประมาณ70-80% การออกดอกอาจเกิดขึ้นน้อยลงหรือไม่ออกเลยก็ได้ขึ้นกับอาหารสะสมมาก่อนมากน้อยเพียงไร

1 Like

ขอบคุณครับ