อยากรู้วิธีตัดแต่งกิ่งมะขามครับ

อยากรู้วิธีตัดแต่งกิ่งมะขามครับ

เพื่อให้ต้นมะขามเป็นอย่างไรก็อยู่ที่จะออกแบบให้เขาเป็น ปัจจุบันหลายๆสวนทำการตัดแต่งกิ่งต้นมะขามให้เป็นต้นเตี้ย กันหมด เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว การห่อ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
1.ถ้าต้องการต้นเตี้ย ห่อผลได้ เก็บเกี่ยวง่าย
ในปีแรก ตัดแต่งกิ่งแแบบเปฺิดทรงพุ่ม (Open Center)
วิธีการ ที่ความสูงต้น 50-100 เซนติเมตร( ขณะที่ยอดอั้นไม่ใช่ช่วงการแตกใบอ่อน )เด็ดยอดกลางทิ้ง แล้วต้นจแตกยอดใหม่แล้วเลือกเก็บกิ่งสาขาไว้ 3-4 กิ่ง แล้วที่3-4 กิ่งเดิมที่ความยาว 1.0เมตร ตัดปลายกิ่งทิ้งทุกๆกิ่งจะแตกกิ่งใหม่กิ่งละ 2กิ่งทำแบบเดียวกันไปอีกสัก 2-3ครั้งก็จจะได้ กิ่งละ 8 กิ่ง( 1ตัดครั้งที่1ได้2กิ่ง ตัดครั้งที่ 2ได้ 4 กิ่ง ตัดครั้งที่ 3 ต่อ จะได้ 8 กิ่ง)
กรณีมะขามให้ผลแล้ว ตัดแต่งกิ่งประจำปี ตัดแต่งเปิดกลางทรงพุ่ม โดยตัดกิ่งกลางทรงพุ่มออก2-3กิ่ง แล้วเลือกตัดกิ่งกระโดง กิ่งแห้ง กิ่งโดนโรคแมลงทำลาย กิ่งแซม กิ่งซ้อนทับ