หลังแต่งกิ่งเสร็จสวนที่เป็นโรคผลแตกเน่าต้องเตรียมต้นอย่างไรครับ

หลังแต่งกิ่งเสร็จสวนที่เป็นโรคผลแตกเน่าต้องเตรียมต้นอย่างไรครับ

4 Likes

เก็บใบและผลที่เป็นโรคแล้วไปทำลายก่อนเลยคับ เด๋วเชื้อรามันจะอยุ่ในดิน อาจติดในฤดูใหม่

1 Like

ใช่ครับ

แนะนำ
1)หลังเก็บเกี่ยวให้ฉีดพ่น ทางใบด้วยสังกะสี เพื่อช่วยปรับสมดุลภายในต้นลำไย ทำให้ต้นแตกใบใหม่ได้เร็วขึ้น
2)จากนั้นทำการตัดแต่งทรงพุ่มให้เหมาะสม
3)ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ไม่ว่าจะเป็น 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ ร่วมกับปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต 15-0-0 อัตรา 1:1 ใส่ต้นละ 1-2 กิโลกรัม ขึ้นกับขนาดของต้น
จะช่วยให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และโครงสร้างแข็งแรงครับ

5 Likes

ขอบคุณครับ