รบกวนขอสาเหตุ และวิธีการป้องกันและแก้ไขด้วยครับ

รบกวนขอสาเหตุ และวิธีการป้องกันและแก้ไขด้วยครับ

6 Likes

ทั้งสวนเป็นเยอะไหมคับ

6 ต้นครับ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ ก่อนหน้านี้เคยใช้สารปรับสภาพดิน เช่น ปูนขาว หรือโดโลไมท์ หรือเปลือกหอยเผาไหมครับ ถ้าเคยใช่อัตราเท่าไหร่/ไร่ครับ

2 Likes

ประมาณ 150 กก./ไร่ครับ

1 Like

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม จากภาพที่เห็นวิเคราะห์ได้ว่า
ลักษณะใบเหลืองซีด เกิดที่ใบใหม่ แต่ใบโตปกติ คืออาการขาดธาตุเหล็กครับ อาจเกิดได้ระยะสั้น ๆ เมื่อเราเติมกลุ่มปูนปรับปรุงดิน หลังจากนั้นเมื่อกลุ่มปูนละลายค่า pH บริเวณผิวดินปรับสูงขึ้น(เน้นว่าเฉพาะผิวดิน)ทำให้ธาตุเหล็กมีความเป็นประโยชน์น้อยลง วิธีแก้ไขเร็วที่สุดซื้อธาตุเหล็กมาฉีดพ่นทางใบโดยเน้นฉีดพ่นในระยะยอดใหม่เพราะธาตุเหล็กเคลื่อนย้ายได้ยากในพืชครับ ใส่สารจับใบ สารเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับ

5 Likes

ขอบพระคุณครับ