มะพร้าวน้ำหอม เริ่มลงดินได้3เดือน ควรใส่ปุ๋ยอะไรครับ

มะพร้าวน้ำหอม เริ่มลงดินได้3เดือน ควรใส่ปุ๋ยอะไรครับ

1 Like

อจ มนูเคยแนะนำไว้สำหรับมะพร้าวเล็ก ปุ๋ยสูตร 16-16-16หรือ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต

1 Like

ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ครับ ส่วนที่สวนผมลองใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ดูปรากฎว่าโตเร็วขึ้นครับ เนื่องจากปุ๋ยเหลือจากการที่เอามาใส่ขนุนครับ

1 Like