ทุเรียนใบเหลือง

ทุเรียนใบเหลือง

1 Like

ใบเหลืองต้นอ่อนหรือแก่ ส่วนไหนของต้นคับ พอจะถ่ายรูปมาได้ไม๊ สาเหตุวิธีแก้ต่างกันคับผม

ทุเรียนกี่ปีแล้ว ใส่ปุ๋ยหรือฉีดอะไรไปบ้างก่อนหน้านี้

1 Like