ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิดมาใบเหลืองเกิดจากอะไรครับมีวิธีแก้อย่างไรบ้างครับ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิดมาใบเหลืองเกิดจากอะไรครับมีวิธีแก้อย่างไรบ้างครับ

1 Like

ขอดูภาพด้วย เพราะอาการเหลือง มีโอกาสเกิดจากหลายสาเหตุ และลักษณะการเหลืองที่แตกต่างกัน
เช่นมีหลายหรือไม่ ลักษณะลายอย่างไร