ข้าวเป็นโรคใบไหม้50%จะฟื้นมั๊ย

ข้าวเป็นโรคใบไหม้50%จะฟื้นมั๊ย

1 Like

อาการโรค ที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่หาย เพียงแต่จะดูแลอย่างไรไม่ให้ลุกลามต่อไป
ซึ่งการดูแลช่วงนี้ เท่าที่ทำได้คือ
๑, ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง
๒.พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่ทรหัส 6 (ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 16.1 (ไตรไซคาโซล) เป็นต้น ควร ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

ในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไม่ควรผสมปุ๋ยน้ำ หรือ ฮอร์โมนไปด้วย เพราะมีโอกาสที่ประสิทธิภาพจะลดลง

ถ้าเกิน 5% แนะนำให้ฉีดพ่นยาครับ และถ้าเกิด 50% ไม่แน่ใจว่าจะฟื้นได้เลยครับ ถ้าปลูกใหม่ ควรต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ส่วนข้างล่างนี้เป็น วิธีการป้องกันและจัดการกับโรคไหม้ครับ โรคไหม้ มีสาเหตุจากเชื้อรา และยิ่งอากาศร้อน กับชื้น ก็จะยิ่งเติบโต ได้ดีครับ

  • หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการระบายถ่ายเทอากาศดี และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าสูงถึง 50 กิโลกรัม/ไร่ โรคไหม้จะพัฒนาอย่าง
    รวดเร็ว
  • คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน ไตรไซคลาโซล คาร์เบนดาซิม
    โพรคลอราซ ตามอัตราที่ระบุ ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาดและพบแผลโรคไหม้ทั่วไป 5 เปอร์เซ็นต์
    ของพื้นที่ใบ ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน อีดิเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล
    ไอโซโพรไทโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุบนฉลาก (ก่อนซื้อและใช้สารเคมี อ่านฉลากด้วยนะครับว่า ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ และใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก และสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบู๊ท แว่นตา เป็นต้น เวลาใช้ด้วยนะครับ)