ดินเป็นดินเหนียวมากและมีหญ้าแห้วหมูกับหญ้าแพทย์ขึ้นเยอะมากจะแก้ปัญหาดินเหนียวและกำจัดวัชพืชยังไงครับ

ดินเป็นดินเหนียวมากและมีหญ้าแห้วหมูกับหญ้าแพทย์ขึ้นเยอะมากจะแก้ปัญหาดินเหนียวและกำจัดวัชพืชยังไงครับ

1 Like

ใส่ปุ๋ยคอกเรื่อยๆช่วยปรับปรุงดินเหนียวให้ร่วนซุยขึ้นได้ครับ

2 Likes

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ่ยคอกปุ๋หมัก 1.5-2.0 ตัน/ไร่ หรือปลูกปอเทือง พืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ ส่วนแห้วหมูให้ใช้ สารดูดซึมเช่น ไดยูรอน หรือกลูโฟซิเนท แอมโมเนียม

1 Like

แห้วหมูมีหัวใต้ดิน ถ้าใช้ยาดูดซึมที่อาจารย์มนูแนะนำจะช่วยได้มากกว่าคับ ถ้าให้เด็ดขาดคงต้องถอน แต่ถ้าที่เยอะก็ไถตากแดดหลายๆรอบเอา

1 Like

ขอบคุณครับ

ขอบคุณคำแนะนำดีๆครับ

ขอบคุณครับ