ขอเสียงชาวออแกร์นิกหน่อยครับ มีใครปลูกแบบออแกร์นิกบ้าง ผมปลูกมะม่วงแบบลดการใช้สารกึ่งไปทางออร์แกนิกครับ

ขอเสียงชาวออแกร์นิกหน่อยครับ มีใครปลูกแบบออแกร์นิกบ้าง ผมปลูกมะม่วงแบบลดการใช้สารกึ่งไปทางออร์แกนิกครับ

2 Likes

ยกมือๆ

ผมกำลังพยายามอยู่ครับ สวนมะม่วง

1 Like

ผมว่าต้องเริ่มหรือพัฒนาต่อยอด ในการผลิตแบบอิทรีย์ กันได้แล้วไม่ลองเรียนรู้ เมื่อไรเราจะคล่อง ลองไปปรับแต่งกันไป เริ่มตั้งแต่
1.ดิน น้ำต้องไม่สารปนเปื้อนโลหะหนัก
2.ปู๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แทนปุ๋ยเคมี
3.ฮอร์โมนอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ เร่งการเจริญเติบโตของ ใบ ต้น ดอก ผล
4.สารสกัดชีวภาพ จากพืช ว่านน้ำ เปลือกมังคุด คะไคร้หอม โล่ติ๊น บระเพ็ด หนอนตายอยาก
5.การพรวนดิน การปรับสภาพดิน ทำให้ระบบรากดีหา อาหารสะดวก ส่งผลทำให้ต้นเจริญเติบโตดี
6.เลือกพันธ์ุ ทะวายออกดอกนอกฤดู
7.การชักนำออกนอกฤดู กระตุ้นด้วยการสุมควันที่สามารถไล่แมลงแล้วยังกระตุ้นให้ไม้ผลออกดอกก่อนฤดูได้อีกด้วย รวมทั้งใช้ฮอร์โมนชีวภาพ ผสมผสานกัน