มันเป็นอะไรแก้ไขยังไงได้บ้างผู้รู้ช่วยบอกทีครับ

มันเป็นอะไรแก้ไขยังไงได้บ้างผู้รู้ช่วยบอกทีครับ

ถ้าเป็นเพียง ๑-๒ ต้น เป็นไปได้ที่จะเกิดจากการกลายพันธุ์ จากการผสมพันธุ์

แต่เท่าที่เห็นจากภาพดูเหมือนจะเป็นทั้งหย่อม เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดพิษจาก สารกำจัดวัชพืช หรือ สารฯใดสารหนึ่งที่ให้กับพืช

ไม่ใช่อาการที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ