เพลี่ยจักจัน ใช่ยาตัวใหน

เพลี่ยจักจัน ใช่ยาตัวใหน

ถ้าไม่หนักหนามาก อ.สุเทพแนะนำให้ใช้วิธีติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง

1 Like

สารชีวภัณฑ์เช่น สารสกัดสะเดา หางไหล โล่ติ๊น หรือน้ำหมักจากข่าแดง ตะไคร้หอม บอระเพ็ด

1 Like

ลองไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทรินดูคะ

2 Likes

มีสารหลายกลุ่มถ้าระบาดรุนแรงแล้วควรเปลี่ยนสารกลุ่มใหม่ เช่น กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน กลุ่ม 29 ฟลอนิคามิด กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน

1 Like