สารเคมีที่มาแทนไกรโฟเซท/พาราควอตมีไหม

สารเคมีที่มาแทนไกรโฟเซท/พาราควอตมีไหม

1 Like

สารที่ออกฤทธิ์คล้ายกับไกรโฟเซท และ พาราควอต มีชื่อ สารกลูโฟซิเนต แอมโมเนีย คือเป็นสารรกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย

แต่สำหรับนาข้าว ผมแนะนำว่า ให้เลือกใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชให้ใช้แบบเลือกทำลาย ว่าเป็นใบแคบ หรือ ใบกว้าง จะมีราคาถูกกว่าสำหรับกรณที่จำเป็นต้องใช้ หลังจากที่จัดการด้วยวิธีกลแล้วนะครับ เช่น ไถพักหน้าดิน หมักตอซังและฟาง ล่อให้ขึ้รแล้วเอาน้ำเข้า ซึ่งวิธีกลเหล่านี้ก็จะช่วยกำจัดวัชพืชและเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้เ้วยนะครับ