จะปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นถ้าดินเป็นแบบนี้จะต้องทำอะไรบ้างดินถึงจะดีคะ

จะปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นถ้าดินเป็นแบบนี้จะต้องทำอะไรบ้างดินถึงจะดีคะ IMG_5014.JPG IMG_5015.JPG IMG_5016.JPG IMG_5017.JPG IMG_5018.JPG

1 Like

1.เอาดินไปตรวจวิเคราะห์ ความเป็นกรดด่างของดิน เพื่อจะได้ปรับค่าดินด้วยปูนมาร์ลตามค่าวิเคราะห์
2.ไพรวนพร้อมใส่ปูน ปุ๋ยคอกเก่า 1.5-2.0ตัน
3.ทำแปลงปลูกแบบเนินหลังเต่า สูง50 เซนติเมตร กว้าง 3-4 เมตร
4.แนวการปลูก แบบเปลี่ยนยอดในแปลง หรือซื้อกิ่งพันธ์ุมาลง
ถ้าแบบเปลี่ยนยอดในแปลง ต้องปลูกตอมะม่วงแก้วลงไปก่อน ระยะ 6X6เมตร
5.เมื่อต้นตอโตได้ขนาด 1นิ้วถึงทำการเปลี่ยนยอดดังนี้
การปลูกด้วยการเปลี่ยนยอดในแปลง
.1 โดยปลูกต้นตอป่าเช่น มะม่วงแก้ว ฯ ลงในแปลงที่ต้องการจะปลูกมะม่วง หรือต้นพันธุ์เดิมที่ต้องการจะเปลี่ยน เมื่อต้นตอที่ปลูกเจริญเติบโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้วในช่วงปลายฤดูฝน หลังหมดฝนใหม่ๆ ก็ให้ทำการเปลี่ยนยอดเข้าข้างเปลือก(Side bark Grafting) หรือเสียบข้างเข้าเนื้อไม้(Side Veneer Grafting)ตามความเหมาะสมว่าเปลือกต้นตอร่อนหรือไม่ ถ้าร่อนก็เสียบเข้าเปลือก แต่ถ้าไม่ร่อนใช้วิธีเสียบเข้าเนื้อไม้ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้
2ใช้มีดบางหรือคัทเตอร์ หรือ มีดขยายพันธุ์พืชทำแผลด้านบนเปลือกต้นตอ โดยกรีดเปลือกต้นตอ 2 แนวเป็นร่องยาวลงมาข้างล่างกว้างขนาดเท่าหรือใหญ่กว่ากิ่งยอดพันธุ์ดีเล็กน้อย แล้วใช้มีดตัดเปิดเปลือกด้านบนเป็นรูปปากเป็ด พร้อมทำทางสำหรับระบายน้ำออก 2 ข้างปากเป็ดในช่วงฝนชุกดัง
3 ปาดปากฉลามกิ่งยอดพันธุ์ดีโดยตัดด้านตรงข้ามปลายปากฉลามเล็กน้อยเพื่อตัดส่วนที่อาจจะช้ำออกทิ้งเล็กน้อย
4.เปิดร่องเปลือกต้นตอออก แล้วสอดยอดกิ่งพันธุ์ดีเข้าไปในแผลที่ทำไว้แล้วตัดเปลือกส่วนที่เหลือออกทิ้งเล็กน้อยพันพลาสติกเริ่มจากด้านล่าง ซึ่งต่ำจากรอยแผลล่างประมาณ 1 นิ้ว ตรงจุดเริ่มต้นควรพันให้แน่น โดยพันทับเหลื่อมกันขึ้นด้านบนหุ้มเลยรอยแผลด้านบนประมาณ 1 นิ้วแล้วผูกปลายให้แน่น
5 ในช่วงฝนชุกใช้เทปพันเกลียวพันทับส่วนปลายสุดเทปพลาสติกด้านบนเพื่อกันน้ำฝนเข้า หลังจากนั้น 15-20 วันรอยประสานจะติดกัน ประมาณ 1 เดือนก็สามารถเปิดแผลเพื่อบังคับได้ให้กิ่งพันธุ์ดีแตกตาแล้วค่อยตัดยอดต้นตอทิ้งเพื่อให้ยอดใหม่เจริญเป็นต้นใหม่รวดเร็วยิ่งขึ้น
รูปการเปลี่ยนยอดในแปลง


ต้นกิ่งทาบ เสียบยอด

1 Like

ขอบพระคุณมากค่ะ