ใช้ตอเม็ดทุเรียนป่ามาเสียบยอดหมอน จะดีมั้ยคะ

ใช้ตอเม็ดทุเรียนป่ามาเสียบยอดหมอน จะดีมั้ยคะ

ดีครับ เพราะตอป่าแข็งแรงมาก ทนทานโรครากเน่าโคนเน่าดีกว่า โตเร็ว