ทำเกษตรมาได้แปดปี....ตอนนี้ทำแบบผสมผสานก้าวตามรอยพ่อ.....เข้ามาเพื่อหาความรู้ครับพี่น้อง

ทำเกษตรมาได้แปดปี…ตอนนี้ทำแบบผสมผสานก้าวตามรอยพ่อ…เข้ามาเพื่อหาความรู้ครับพี่น้อง

5 Likes

ประสบความสำเร็จดีมาก ทำต่อไปเถอะครับ กระจายรายได้ได้ต่อเนื่อง

1 Like

สวนสวยมากค่ะ