การใช้สารแพกโคบิวทาโซนกับทุเรียนใช้อัตราเท่าไร:น้ำ200ลิตร

การใช้สารแพกโคบิวทาโซนกับทุเรียนใช้อัตราเท่าไร:น้ำ200ลิตร

1 Like

2)การเตรียมสารพาโคลบิวทราโซลอัตราความเข้มข้น 1000-1500 PPM(ถ้าสารชนิด 10%อัตราที่ใช้ 2000-3000 มิลลิลิตร/น้ำ 200 ลิตรหรือชนิด 25% อัตรา 800-1200 มิลลิลิตร/น้ำ 200 ลิตรน้ำที่ใช้ต้องสะอาด ความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล อาจใช้ในอัตราที่สูงขึ้นในกรณีต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์มาก โดยสังเกตใบแก่มีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้มเป็นมันมีการแตกใบอ่อนมาก หลายชั้นใบในช่วงที่ผ่านมา ความยาวของข้อระหว่างช่วงใบห่างกันมาก

แพกโคบิวทาโซนเอาไว้กระตุ้นดอกใช่ไหม