ข้าวเป็นโรคใบไหม้มันจะหายไหมค่ะ

ข้าวเป็นโรคใบไหม้มันจะหายไหมค่ะ

1 Like

ถ้ามีจำนวนเปอร์เซ็นต์ไม่มาก ไม่ถึง 5% อยากให้เฝ้าระวัง และ งดใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจำนวนมากครับ แต่ถ้าเกิน 5% แนะนำให้ฉีดพ่นยาครับ และฤดูกาลหน้า ควรจะต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ส่วนข้างล่างนี้เป็น วิธีการป้องกันและจัดการกับโรคไหม้ครับ โรคไหม้ มีสาเหตุจากเชื้อรา และยิ่งอากาศร้อน กับชื้น ก็จะยิ่งเติบโต ได้ดีครับ

  • หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการระบายถ่ายเทอากาศดี และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าสูงถึง 50 กิโลกรัม/ไร่ โรคไหม้จะพัฒนาอย่าง
    รวดเร็ว

  • คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน ไตรไซคลาโซล คาร์เบนดาซิม
    โพรคลอราซ ตามอัตราที่ระบุ ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาดและพบแผลโรคไหม้ทั่วไป 5 เปอร์เซ็นต์
    ของพื้นที่ใบ ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน อีดิเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล
    ไอโซโพรไทโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุบนฉลาก (ก่อนซื้อและใช้สารเคมี อ่านฉลากด้วยนะครับว่า ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ และใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก และสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้าบู๊ท แว่นตา เป็นต้น เวลาใช้ด้วยนะครับ)