ข้าวหอมมะลิราคา

ข้าวหอมมะลิราคา

ตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวของข้าวหอมมะลิ ราคาน่าจะยังไม่แน่นอนนะครับ แต่เบื้องต้นความเห็นส่วนตัว ราคาปีนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วครับ เนื่องจากหลายประเทศประสบปัญหาน้ำท่วม เช่นจีน หรือภายในประเทศไทยที่ภาคกลางเกิดแล้ง ตั้งแต่ฤดูกาลปรังที่แล้ว ถึงปัจจุบัน