ขออนุญาตครับส้มรสหวานไม่จัดจะออกรสจืดๆจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ

ขออนุญาตครับส้มรสหวานไม่จัดจะออกรสจืดๆจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ

3 Likes