ที่นา17ไร่มีบ่อบาดาลแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรหลังข้าวเสร็จขอคำแนะนำด้วยครับ

ที่นา17ไร่มีบ่อบาดาลแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรหลังข้าวเสร็จขอคำแนะนำด้วยครับ

1 Like

ลองปลูกพืชบำรุงดิน ใช้น้ำน้อยไหมครับ ถ้าไม่มีตลาด และ น้ำไม่มากพอ แต่มีน้ำพอปลูกพืชบำรุงดินอย่าง พืชตระกูลถั่ว ปอเถือง จะช่วยบำรุงดินได้ครับ หรือถ้ามีตลาดและน้ำพอ อาจจะลองกลูกข้าวโพด ก็น่าจะดีนะครับ

5 Likes

อย่าลืมตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลก่อนนะคะ ว่าใช้ทำการเกษตรได้มั้ย

พืชหลังนา มีน้ำดี ได้แก่พืชตระกูลถั่ว ทั้งหลาย
กรณีปลูกข้าวโพดหวาน
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 100-200 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7พรวน
6.ยกยกร่อง แถวเดี่ยว ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น 25 เซนติเมตร แถวคู่ ระยะระหว่างร่อง 1.20เมตร ระยะระหว่างแถวคู่ 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 25-30 เซนติเมตร
7.หยอดเมล็ดลงในหลุม1เมล็ด พร้อมปุ๋ยรองพื้น 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ สำหรับดินร่วนเหนียวและ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ดินร่วนทราย คุมด้วยฟางข้าวบางๆ
8.ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชอะลาคลอร์ 48%EC พ่นคุมดินหลังยอดเมล็ด ขณะดินชื้น
9.ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังกล้าอายุ20-25วันเริ่มให้ปุ๋ย46-0-0 อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่หรือ 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่โรยข้างแวแล้วกลบ
10 ปุ๋ยครั้งที่ 3 ต้องพิจารณาความสมบูรณ์ของต้น และการระบายน้ำเป็นสำคัญ ช่วงนี้หากต้องใส่ ควรเป็น 46-0-0อัตรา 25กิโลกรัม/ไร่
10.ให้น้ำสม่ำเสมอ และให้ทันทีหลังใส่ปุ๋ย ขาดต้นจะแกร็น ฝักไม่มีคุณภาพ รูปแบบการให้ไปตามร่อง หรือแบบพ่นฝอย
11.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืชหนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะลำต้น โรคราน้ำค้าง ใบไหม้ และราสนิม
12.การเก็บเกี่ยว 18-20วันหลังออกไหม 50%ช่วงหนาวจะช้าลง3-5 วัน
ส่วนการปลูกถั่วต่างๆนั้นมีหลายชนิด เช่นถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ปลูกแบบหยอดเป็นหลุมระยะ25X 25เซนติเมตรหรือโรยเป็นแถวห่างกัน 50 เซนติเมตร ปุ๋ยถั่วเขียวที่ให้ 12-24-12 หรือ15-15-15อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่หลังงอก 14 วัน ปุ๋ยถั่วลิสง ให้ 12-24-12 หรือ16-16-8อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่หลังงอก 14 วัน ต้องคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม อัตรา200กรัมกับเมล็ดปลูก 1ไร่ ที่อายุ30-40 หลังปลูก หลังออกดอกก่อนแทงเข็ม ให้ใส่ ยิปซัมบนต้น อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
ส่วนถั่วเหลือง ให้ 12-24-12 อัตรา 20 กิกโลกรัมหรือ16-16-8อัตรา30 กิโลกรัม/ไร่หลังงอก 14 วัน

4 Likes