ขออนุญาตครับส้มรสหวานไม่จัดจะออกรสจืดๆจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ

ขออนุญาตครับส้มรสหวานไม่จัดจะออกรสจืดๆจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ

ใช้ปุ๋ย 13-13-21 หรือ 12-12-17-2 Mg ทางดินก่อนเก็บ 1-2 เดือนและ 0-0-60 พ่นืทางใบหรือหรือราดโคนทุก 10 วัน