โรคใบไหม้ในนาข้าวใช้ยาอะไรครั

โรคใบไหม้ในนาข้าวใช้ยาอะไรครั

1 Like
  • หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการระบายถ่ายเทอากาศดี และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าสูงถึง 50 กิโลกรัม/ไร่ โรคไหม้จะพัฒนาอย่าง
    รวดเร็ว

  • คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน ไตรไซคลาโซล คาร์เบนดาซิม
    โพรคลอราซ ตามอัตราที่ระบุ ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาดและพบแผลโรคไหม้ทั่วไป 5 เปอร์เซ็นต์
    ของพื้นที่ใบ ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน อีดิเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล
    ไอโซโพรไทโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ

1 Like

ขอบคุณครับ

ฉีดพ่นยาเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกาไมซิน อีดิเฟนฟอส ไอโซโพรไทโอเลน หรือคาร์เบนดาซิม เลือกเอาตัวใดตัวนึง ถ้าข้าวตั้งท้องแล้วไม่ควรฉีดค่ะ ยาจะตกค้างอยู่ในเมล็ดข้าว