ปลูกทุเรียนใช้ปุ๋ยอะไรรองก้นหลุมบ้างครับ

ปลูกทุเรียนใช้ปุ๋ยอะไรรองก้นหลุมบ้างครับ

1 Like

หินฟอสเฟต +ปุ๋ยคอกเก่า+หน้าดิน

1 Like

ไตรโคเดอมาด้วย กันรากเน่าไว้ก่อน

1 Like

ห้ามรองก้นหลุม จะใส่หลังจากรากทุเรียนเริ่มเดิน สังเกตุจากใบอ่อนเริ่มแทง

1 Like