การให้ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

การให้ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

3 Likes

ใส่อะไรอยู่จ้ะตอนนี้ อยากให้ดูเรื่องน้ำด้วย น้ำไม่ถึง ลูกก็ไม่โตนะ

ดูว่าแตกยอดไหม ยอดแตกแสดงว่าระบบรากเดินดี

ฮิวมิค ถ้าทำนอกฤดู ใช้เลย