ปลูกยางพาราเพื่อเป็นรั้วรอบที่ดินและปลูกทุเรียนสวน 42 ไร่ระบบการส่งน้ำควรจะเป็นยังไงครับ

ปลูกยางพาราเพื่อเป็นรั้วรอบที่ดินและปลูกทุเรียนสวน 42 ไร่ระบบการส่งน้ำควรจะเป็นยังไงครับ

2 Likes

รอกูรูด้านระบบน้ำเลยครับ ผมรออ่าน

ขอให้ปรึกษา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรม ชัยนาท 056-476596 หรือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรม ร้อยเอ็ด 043-569115 หรือกอง กพวศ 02-5793518

ไม่แนะนำให้ปลูกยางพาราเป็นรั้วเพราะ ล้มง่าย ไม่ทนลม ผลัดใบ เมล็ดหล่นแล้วงอกเต็มที่ว่าง

1 Like

ให้น้ำต้นไม้ผล ภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้นครับ อย่าให้น้ำมากจนไหลแฉะไปทั่วสวน ควรให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรดน้ำ ทุเรียน42ไร่แนะนำให้ทำสะน้ำเป็นจุดๆเพื่อให้สามารถวางระบบน้ำได้ครอบคลุมโดยอาจใช้ปั๊มที่กำลังเล็กลงแต่หลายตัวซึ่งจะควบคุมแรงดันและปริมาณได้ง่ายกว่าการใช้ปั๊มใหญ่ตัวเดียวและมีราคาแพงครับ

ให้น้ำครั้งน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียน้ำเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยให้พืชลดการระเหยน้ำจากการถูกแดดเผาด้วยค่ะ

มีไฟฟ้าไหม มีบ่อไหม ติดคลองไหม แปลงปลูกพื้นราบไหม หรือเนินเขา ที่สำคัญคือเงินลงทุน
ระบบควรจะลงทุนครั้งเดียวเพื่อใช้งาน10-15 ปี ไม่ใช่ต้นโตสัก2ปีน้ำไม่พอต้องวางระบบใหม่

1 Like