ข้าวใบไหม้ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะหายไหมครับ

ข้าวใบไหม้ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะหายไหมครับ

3 Likes

เคยอ่านความเห็นของอาจารย์หลายท่านในนี้ ใช้ไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดก่อนหว่านช่วยป้องกันโรคได้ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าใช้รักษาได้ไหม

1 Like

ถ้าฉีดจะช่วยจำกัดการแพร่เชื้อครับ แต่ถ้าเป็นหนักมากคงไม่ไหว

1 Like

สารชีวภัณฑ์ เชื้อรา ไตโครเดอร์มา สามารถช่วยได้แต่เป็นในเชิงป้องกันนะครับ

ถ้าเป็นมาก มีโรคใบไหม้มากกว่า 5% ของพื้นที่ใบ ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน อีดิเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล ไอโซโพรไทโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ

และในฤดูกาลหน้า ควรจะคลุกเมล็ดด้วยเชื้อราไตโครเดอร์มา ครับ

3 Likes

ใช่บิวเวอเรียครับแก้หนอนแมลงและไรแดงและโรคไบไหม้

2 Likes

ไตรโคเดอร์ม่าใช้ได้ดีในดินคือรองพื้นก่อนปลูกและแช่แมลงพันธุ์ก่อนปลูกสัก30นาที

2 Likes