กล้วยเป็นโรคตายที่ชาวบ้านเรียกว่าตายพายมียากำจัดไหมครับ..ชื่อยา

กล้วยเป็นโรคตายที่ชาวบ้านเรียกว่าตายพายมียากำจัดไหมครับ…ชื่อยา

ยากเหมือนกันตายพราย ถ้าจำไม่ผิดเป็นเพราะเชื้อฟิวซาเรี่ยม น่าจะต้องเอาไปทำลายแล้วแหละ