ทุเรียนขอบใบเหลืองแบบนี้เกิดจากอะไรครับ...เป็นเฉพาะบางต้นครับ

ทุเรียนขอบใบเหลืองแบบนี้เกิดจากอะไรครับ…เป็นเฉพาะบางต้นครับ

17 Likes

น่าจะธาตุอาหารไม่พอนะคับ

ตอบไปในอีก โพสท์แล้วนะคะ

2 Likes

โพสไหนอาจารย์​ กำลัง​เป็น​พอดี​ ขอความรู้ด้วย

๑. ไม่ใช่อาการผิดปกติจากเชื้อสาเหตุ
๒. เป็นอาการผิดปกติที่เกิดจากการปฏิบัติต่อพืช โดยการพ่นสารละลาย ที่เข้มข้นเกินไป หรือ การผสมที่ไม่เหมาะสม

1 Like

ขอบคุณ​อาจารย์​

อาจารย์​ครับ​ ทุเรียนไม่ถึงปี​ใบเขียว​เริ่มเหลือง​ เกิดจาก​​สาเหตุ​ไหนได้บ้างคับ

เป็นความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหาร
ก่อนปลูกต้องเตรียมความพร้อมให้ดี
๑.บริเวณที่ปลูก ปรับปรุงดินก้นหลุมก่อนปลูกให้สมบูรณ์ เช่นรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก
๒. ต้นพืชที่ปลูก ก่อนปลูกดูแลระบบรากของพืช ว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ รากกอดกันมาก ก็ควรจะสางออกกบ้าง เป็นต้น
๓. ร่มเงา ต้องมีให้ด้วยเพื่อช่วยลดการคายน้ำ เพราะถ้าพืชร้อนจัดคายน้ำมากกว่าที่รากจะสามารถถดูดขึ้นมาได้ พืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหารทันที
๔. รากเป็นแหล่งหาอาาหารให้ต่นพืชที่สำคัญที่สุด ดังนั้นต้องให้ความสนใจที่ระบบราก มากกว่า นั่นหมายถึงว่าดินซึ่งเป็นที่อยู่ของรากจะต้องสมบูรณ์
๕. การดูแล โดยเฉพาะน้ำจะต้องสม่ำเสมอ

ขอบคุณ​ครับ
อาจารย์​อีก​เรื่อง​ พบใบสลด​ ใบไม่ตั้ง​ ทุเรียนเล็ก2-3เดือน​สาเหตุ​จากอะไร​บ้าง

สลดตลอดเวลา หรือ สลดบางเวลา

อาจารย์​ครับ​ทุเรียน​ติด​ลูก​โตพอสมควร​แต่ใบเหลือง​บางกิ่ง​ เหลือง​มาจากล่างส่วน​มากสาเหตุ​

๑. สำรวจดูว่าที่มีแมลงมาเจาะทำลายบริเวณง่ามกิ่งหรือไม่ หรือ
๒. มีเส้นใยของเชื้อรา สาเหตุโรคราสีชมพู หรือไม่ หรือ
๓. ที่โคนต้น ด้านที่กิ่งเริ่มแห้ง มีแผลช้ำที่เกิดจากเชื้อสาสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าหรหือไม่

อาจารย์​ครับ​ทุเรียน​ไม่​ถึงปี​ พบลำต้น​เปลือก​แตก​ สาเหตุ​เกิด​จาก​อะไร​ได้บ้างคับ

ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนัก แต่ สภาพแวดล้อม และ การใช้ปุ๋ยและสารเร่งต่างๆ ทำให้การเจริญเติบโตของพืชไม่สมดุลย์