ข้าวเป็นโรคใบแดง ใบจุดใช้ยาอะไรครับ

ข้าวเป็นโรคใบแดง ใบจุด
ใช้ยาอะไรครับ

มีรูปไหมคับ จะได้ช่วยกันดูสาเหตุก่อน