ฝรั่งช่วงนี้ทำไมแมลงวันเจาะลูกเยอะจังฉีดยาก้อเอาไม่อยู่เลยค่ะ

ฝรั่งช่วงนี้ทำไมแมลงวันเจาะลูกเยอะจังฉีดยาก้อเอาไม่อยู่เลยค่ะ

1 Like

ตัวดีเลยค่ะตัวนี้ ขยายพันธ์ุเร็วทั้งปี หน้าร้อนไม่ต้องพูดถึงเลย เหนื่อยใจ

ได้ลองห่อผลดูรึยังคะ ช่วงป้องกันได้มากทีเดียว ลดการใช้ยาลงได้ด้วย

2 Likes

1.หลังฝรั่งดอกโรย
2.ห่อผลขนาดหัวนิ้วโป้งมือ ประมาณ 1.5 เดือนหลังดอกบาน พ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เชื้อรา และเพลี้ยแป้ง
3.ใช้ถุงห่อหูหิ้ว ใสขนาด 6X10 นิ้ว มีจำหน่ายไม่ต้องเจาะ หรือตัดก้น
4.หลังจากบ้าน ห่อกระดาษด้านนอก กันแดดเผาเสียหาย(เต่าเผา)
5.เมื่อฝรั่งผลโตขึ้นอายุประมาณ 3-3.5หลังดอกบาน ให้ปุ๋ย13-13-21ทางดินหรือทางใบ 10-20-30 หรือ11-22-23ฉีดพ่น ทุก 10วัน 2-3 ครั้ง
อายุเก็บเกี่ยว 120-150 วันหลังดอกบาน หรือหลังห่อผลแล้ว 2-3 เดือน

1 Like