ขาดอะไรครับ

ขาดอะไรครับ

4 Likes

น่าจะอาการเริ่มต้นของกลุ่ม โรคใบจุด ในทุเรียน

2 Likes

ใบจุดคับ มันจะเข้าทำลายในระยะที่ใบอ่อนขยายใบเต็มที่ เกิดจากราแอนแทรคโนส ขั้นแรกตัดที่เป็นโรคออกก่อนจะได้ไม่ระบาดไปต้นอื่น