หนอนกินใบส้มจะใช้อะไรกำจัดครับ

หนอนกินใบส้มจะใช้อะไรกำจัดครับ

3 Likes

รีบตัดใบอ่อนที่ถูกหนอนทำลายไปเผาไฟทิ้งนอกแปลกก่อนเลยคับ

ลองใช้สารชีวภัณ พ่นพวกสะเดา บรเพ็ด อาจต้องพ่นเยอะหน่อยครับเพราะสลายตัวเร็ว

คำถามนี้กว้างมากเพราะหนอนทำลายส้มมีมากชนิดทั้งทั้งหนอนชอนใบ หนอนแปะใบ หนอนม้วนใบ หนอนแก้วส้ม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหนอนชอนใบ ซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อ ให้ตัดใบที่ระบาดมากไปเผาทำลาย แล้วใช้น้ำมันปิโตรเลียมออย หรือไวท์ออยพ่น หรือเชื้อบีที ถ้าปลูกมากและระบาดรุนแรงให้ใช้สารที่กำจัดหนอนผีเสื้อ เช่น กลุ่ม 6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ

4 Likes

ขอบคุณครับ