ใบแบบนี้เป็นอะไรครับแก้ไขยังไงครับ

ใบแบบนี้เป็นอะไรครับแก้ไขยังไงครับ

4 Likes

เหมือนโดนพาราคว๊อต

น่าจะเกิดจากราครับ

อาการที่เห็น เป็นจุดที่มีขอบแผลสีเข้ม เป็นลักษณะอาการที่เกิดจากเช้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค แอนแทรคโนส ถ้าเกิดบนใบอ่อนใบจะร่วง ถ้าเกิดบนใบแก่ แผลจะขยายมาติดกันเกิดอาการใบไหม้ หรือฉีกขาด
แนวทางการจัดการ
เนื่องจากเชื้อสาเหตุแพร่ระบาดได้ทางลม และ เชื้อนี้มีพืชอาศัยหลายชนิดรวมถึงวัชพืชในสวนทุเรียน ดังนั้นจะมีเชื้อสาเหตุอยู่ในพื้นที่เกือบตลอดเวลา รอเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา ซึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเกิดการพัฒนาในช่วงใบอ่อน หรือช่วงที่พืชอ่อนแอ ดังนั้นในการจัดการโรคนี้
๑.จะต้องดูแลต้นทุเรียนให้แข็งแรง โดยการให้น้ำและธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงติดผลของทุเรียน
๒.ในแหล่งปลูกที่พบปัญหาโรคนี้เสมอๆ ในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

2 Likes