สอบถามครับ ลำไยเขาคัดกันยังไงครับ มีกี่ขนาด

สอบถามครับ ลำไยเขาคัดกันยังไงครับ มีกี่ขนาด

5 Likes

แบบร่วงกับแบบไม่ร่วง

มีหลายเบอร์

ขนาดเท่าเหรียญสิบบ

ชั้นคุณภาพมี 3 ชั้นครับ ถ้าขนาดมี 6 เบอร์

4 Likes

แต่ละเบอร์มันขนาดต้องเท่าไหร่ครับ

ลองกูเกิ้ลดูรายละเอียดได้นะ ผมจำได้ไม่หมด

ขอบคุณมากครับ

การคัดขนาดลำไยที่กำหนดโดยสำนักมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ มกอช.และมาตรฐานของผู้ค้า
มีดังต่อไปนี้
มาตรฐาน มกษ.1-2556 กำหนดรหัสขนาดลำไยเป็น ตัวเลข
ระหัส----------------------จำนวนผล/กิโลกรัม
1-------------------------------<91
2--------------------------------91-100
3--------------------------------101-111
4---------------------------------112-122
5----------------------------- ---->/=123
น้ำหนักกิโลกรัมแปรตามปริมาณผล
ส่วนมาตรฐานของผู้ค้า กำหนดตามเส้นผ่าศูนย์กลางผล
รหัสขนาด ------------------------ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผล(เซนติเมตร)
AA --------------------------------->2.5
A------------------------------------2.2-2.5
B------------------------------------2.0-2.0
C------------------------------------<2.0
การแบ่งชั้นคุณภาพ 3 ชั้น****ตาม มกษ.1-2556

3.1ชั้นพิเศษ เป็นลำไยคุณภาพดีที่สุด ตรงตามพันธุ์ เปลือกสม่ำเสมอ ไม่มีตำหนิที่ผิว ยกเว้นแต่ผิวเผินเล็กน้อย ความสุกแก่เป็นไปตามชนิดพันธุ์

3.2 ชั้นหนึ่ง เป็นลำไยคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ เปลือกสม่ำเสมอ มีตำหนิที่ผิวได้เล็กน้อย(ไม่เกิน0.5 ตารางเซนติเมตร/ผล)ที่ไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา ความสุกแก่เป็นไปตามชนิดพันธุ์

3.3ชั้นสอง คุณภาพต่ำกว่าชั้นที่หนึ่ง แต่มีคุณภาพขั้นต่ำ แต่ยังคงคุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา โดยมีตำหนิที่ผิวโดยรวมไม่เกิน0.5 ตารางเซนติเมตร/ผล ความสุกแก่เป็นไปตามชนิดพันธุ์